Sunday, May 21, 2006

 

Epigenetics, memetics, semiotics and evolution


Idea about memetics, semiotics, evolution and epigenetics

Epigenetics as one of few possible steps in the transportation of outside world information into genetic level and causing change in genesI have several questions about genetics, which need some thinking. Some scientists maintain that genes are not changed. Well, when I consider evolution as granted then this cannot hold true, ever. At the beginning there were no “human” genes, only some chemicals. Later there were some genes, but extremely simple, then the set of genes started to develop. Today human genes are said being not the same as e.g. genes of a dolphin or a bear, or maybe a wale. Some might be pretty similar.

Epigenetics might be the right answer, considered under the aspect of evolution and time, long time of many millions of years. It seems as proven that biological units with the same DNA might demonstrate different traits, for example different colour of fur or skin. It seems that the information locked “over” the genes might be responsible for this phenomenon.

The whole chain of actions and reactions might function as follows: there is some influence coming from the “outside” world and affects the organism. Organism gets in a way used to the influence and “stores” the information about this influence somewhere in the “brain”. This lasts only during the life of that particular “biological unit”. When the unit dies, the information disappears too. This total “getting rid” of such acquired information would not be too helpful for the next generation. So there must be a way how the acquired information from the outside world gets stored in the original biological unit and passed over to the next generation.

This happens most probably in few different ways, out of which one is already known, the way through genes. This, in turn would of course mean that genes must change in the course of evolution. The time needed for the change in genes is too long , might take centuries or even more, depending on the number of generations in time, let’s say in a century, or expressed in another way, how long one generations lasts on average in different species.

Epigenetics might be the way how information gained from the outside world is stored “besides” genes, so that genes are not affected, as it is not yet clear enough if the specific information will last long enough to start up a change in genes.

If we consider the way of information in a chain starting with information from the outside world, this information is at first stored in brain, if the phenomenon lasts too long and is repeated many times ,m the information gets so much reinforced that it is stored next to the genes. If such information last even much longer, this information already stored next to the genes might be a starter for a change in genes.

If we admit this row of transport of information from outside world to genes via epigenes, then it is only a small step to the idea that there are more steps needed to transport the information from the outside world to genes. There might be two or more steps between the first information stored in brain until it gets to the epigenetic level. There might be as well two or more steps of which we no nothing yet between the level of epigenetics and genetic levels. So altogether there might be 5 or more steps needed to transport information from the outside world to the genetic level.

Tasks for the scientists could be to solve the problems how information is getting stored in brain, in bio-chemical way, then, how it gets to the epigenetic level. That means not influencing genes but influencing the way how genes demonstrate. This research might discover that there are more steps needed, then only , step one: information getting stored in brain, step two: information being transported from brain to epigenetic level, step three: information getting transported from epigenetic level to genetic level.

This chain of transport makes sense. It would be a disaster for evolution when every small, slightly different signal from the outside world would immediately change DNA. Chaos would break out, and the chances for surviving would get severely decreased. There must be a sort of “conservatism” in evolution. The information must prove to be worth changing genes. There must be several steps which information must pass before changing genes.

All this can be observed in normal life when we consider semiotics and memetics in a time, as they evolve. The same signal can create different responds according in what type of memplex it gets.

Wednesday, February 15, 2006

 

Human Epigenome Project

Well, one more link where you can learn more about the idea of epigenetics and you get here the term epigenetics explained

http://www.kold.com/Global/story.asp?S=4250133

read as much as you can

 

jeden pěkný link na spousty zajímavostí v angličtině

dnes jenom jeden link, ale ten stojí za to

http://www.biorationalinstitute.com/shownews.php?category=health

najdete tu spousty neuvěřitelně zajímavých článků v angličtině, aspoň uvidíte, jak je angličtina nutná, když se chcete podílet vlastní osobou na evoluci lidstva.

 

Neoprávněné pokuty za "za malou míru"


Tak tohle jsem dneska našel na netu, když jsem hledal něco o epigenetice, mozku a evoluci. Opět jedno zvláštní poznání s přímým dopadem na Česko, kyž si dovolíme trochu myslet a porovnávat. Proto jsem se rozhodl toto zveřejnit, uvést zdroj, přeložit a dopsat komentář.

Source: Cornell University
Posted: December 31, 2005

New Year's Eve Warning: Shape Of Glass Influences How Much Alcohol Is Poured -- And How Much You Will Drink

When pouring liquor, even professional bartenders unintentionally pour 20 to 30 percent more into short, squat glasses than into tall, thin ones, according to a new Cornell University study.
Cornell Professor Brian Wansink's study showed that people overpour into short, squat glasses by 20 to 30 percent, compared with tall, thin glasses, probably because of the vertical-horizontal optical illusion that people consistently perceive vertical lines as longer than horizontal ones of the same length. (Image Credit: Jason Koski / Copyright Cornell University)
"Yet, people who pour into short, wide glasses consistently believe that they pour less than those who pour into tall, narrow glasses," said Brian Wansink, the John S. Dyson Professor of Marketing, Applied Economics and of Nutritional Science at Cornell. "And education, practice, concentration and experience don't correct the overpouring."
The reason for the difference, Wansink speculates, is the classic vertical-horizontal optical illusion: People consistently perceive equally sized vertical lines as longer than horizontal ones.
"People generally estimate tall glasses as holding more liquid than wide ones of the same volume," Wansink said. "They also focus their pouring attention on the height of the liquid they are pouring and insufficiently compensate for its width."


Tohle je lin k na danou stránku

ScienceDaily: New Year's Eve Warning: Shape Of Glass Influences How Much Alcohol Is Poured -- And How Much You Will Drink

Překlad a vysvětlení

Překlad


Když nalívají kořalku, tak dokonce i profesionální barmani nalijí neúmyslně o 20 až o 30 procent více do nízkých a širokých skleniček než do vysokých a tenkých, podle nové studie z Cornell university, USA.

Vysvětlení

Pakliže je toto pravda, pak veškeré pokuty, uvalené v Čechách na personál v hotelech a restauracích, pro „menší míru“ při nalévání piva jsou neoprávněné, protože za to člověk nemůže na základě toho, jak jsme „uděláni“. Sklenice piva je vyšší než širší a proto automaticky dle této studie svádí k nalití menšího množství tekutiny.

Zdá se, že je typickým jevem komunistického memplexu ničemu nerozumět, nad ničím se nepočastovat, a pouze trestat, aniž by se vlastně vědělo, jestli se člověk skutečně provinil. Zdá se mi, že tento způsob primitivního myšlení v Čechách neustále převládá.Bohužel. A nezdá se, že by se nějak snažili se pídit po podstatě. Je to namáhávé, musí se u toho myslet.

Vědění není samoúčelné, pouze pro potřeby nějaké zkoušky, ale má být zaměřeno na praktický život a v praktickém životě používáno. Rád bych se dočkal doby, kdy aspoň značná část tohoto národa bude schopna používat teorii v praxi, a to tak že správně.

Způsob českého myšlení, při porovnání se způsoby myšlení jiných národů vykazuje značné deficity, a to ve všech společenských skupinách, bohužel. Jen občas lze najít zde člověka,m který tuto techniku zvládá. Snad jich studiem a to i studiem jazyků bude časem více. O tolik více, že se podaří svrhnout nechutné české politiky současné doby.

 

LINKS to EPIGENETICS


Here just only few interesting links to epigenetics and related topics.

Only two links are in GERMAN, the rest is in ENGLISH


D E B T doctor work
DCTP PREMIUM CLUB / Das Gedächtnis der Gene DEUTSCH
DukeMedNews "Epigenetics" Means What We Eat, How We Live and Love, Alters How Our Genes Behave
Epigenetics
epigenetics in New Scientist 2004
Epigenetics skinner study
Overview: Emotional Energetics, Intuition, and Epigenetics
RWH_819 Epigenetics
The Scientist : Epigenetics: Genome, Meet Your Environmentwissenschaft.de - Was Väter und Großväter ihren Nachkommen mitgeben DEUTSCH

 

EPIGENETICS


EPIGENETICS - START

Quite recently, while surfing, I found a new science. It is not only new to me but it is really a young science, it is only 20 years old. Here you may want to get the first basic information about Epigenetics - in WIKIPEDIA.

It is extremely interesting new science in which some evidence shows that there might be a relationship between environment, lifestyle and our genes. When I have read enough on this subject I will try to write a small article to this topic. Just be patient and wait a moment.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?